Od danas novi zakon o nemačkom državljanstvu

0

U Nemačkoj je danas, 27. juna 2024. godine, stupio na snagu zakon o modernizaciji zakona o državljanstvu. Stranci sada mogu brže da postanu Nemci i da zadrže pasoš zemlje porekla.

Ljudi koji rade u Nemačkoj i koji su dobro integrisani mogu postati nemački državljani nakon samo pet godina umesto osam. Oni više ne moraju da se odriču svog prethodnog državljanstva, a time i dela svog identiteta. Istovremeno, zahtevi za privrženost slobodnom demokratskom osnovnom poretku postaju sve strožiji. Ovde važi sledeće: rasizam, antisemitizam ili bilo koji drugi oblik mizantropije isključuju naturalizaciju.

Mnogi od odprilike dvanaest miliona stranaca u Nemačkoj sada mogu podneti zahtev za nemačko državljanstvo.

Osam važnih promena za strance koji žive u Nemačkoj i žele da dobiju nemačko državljanstvo:

1. Brzi put do državljanstva

Posle pet godina legalnog boravka u Nemačkoj, stranci mogu da podnesu zahtev za nemačko državljanstvo. Kada je reč o tzv „posebnih efekata u integraciji“, dobijanje državljanstva moguće je i nakon tri godine Svako ko može da pokaže visok nivo znanja jezika (nivo C1, odnosno sposobnost tečnog izražavanja), volontiranja ili posebno dobrog uspeha u školi ili na poslu. brže će dobiti nemački jezik Do sada su stranci mogli da podnesu zahtev za državljanstvo najranije nakon osam godina boravka u zemlji.

Nemačka vlada, koju čine socijaldemokrate, zeleni i liberali, nada se da će povećati broj ljudi koji dobijaju državljanstvo i time stvoriti podsticaje za bržu integraciju. Stopa dobijanja nemačkog državljanstva do sada je bila niska u poređenju sa EU, ali je nedavno porasla. Opozicija, koju čine deo krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) i konzervativne CDU/CSU, strahuje da bi nemački pasoš sada mogao da postane “smeće”.

2. Neophodan prihod

Dosadašnji uslovi za sticanje državljanstva ostaju na snazi. Stoga svako ko želi da dobije nemačko državljanstvo mora i dalje biti u mogućnosti da se izdržava. Ovde će se pooštriti pravila, tako da će onima sa niskim primanjima ubuduće biti teže da dobiju državljanstvo.

3. Ne postoji pasoš za rasiste i antisemite

Privrženost Ustavu, odnosno slobodnom demokratsko-ustavnom poretku, ranije je bila obavezna za sve one koji se prijavljuju za nemačko državljanstvo. Ovo konkretno znači da ovo isključuje antisemitska, rasistička ili druga nehumana dela. Nemački pasoš ne mogu dobiti čak ni oni koji odbacuju ravnopravnost muškaraca i žena ili žive u poligamnim zajednicama ili zajednicama sa više bračnih partnera.

4. Odgovornost Nemačke koja proizilazi iz istorije

U budućnosti će postojati i posvećenost posebnoj istorijskoj odgovornosti Nemačke. Tokom nacističke ere, Nemačka je započela Drugi svetski rat napadom na Poljsku i ubila oko šest miliona evropskih Jevreja u genocidu koji je organizovala država. Iz tog razloga, oni koji žele nemačko državljanstvo treba da se izjasne i kada je reč o zaštiti jevrejskog života i zabrani vođenja agresorskog rata. Svako ko ne deli ovo mišljenje ne bi trebalo da dobije nemačko državljanstvo. Shodno tome, treba prilagoditi katalog pitanja za ispit, koji se polaže u okviru nagrade za državljanstvo. 5. Nemački pasoš podložan opozivu Onima koji su lagali prilikom sticanja državljanstva nemačko državljanstvo može biti oduzeto u roku od deset godina. Tako je bilo do sada. Prema novom zakonu, svako ko nije bio ozbiljan u vezi sa svojom posvećenošću istorijskoj odgovornosti Nemačke takođe će izgubiti nemački pasoš – na primer, zbog širenja antisemitskih poruka mržnje.

6. Dvojno državljanstvo za sve

Oni koji žele da postanu Nemci više ne moraju da se odriču prethodnog državljanstva. To znači da je dvojno državljanstvo sada moguće. Ranije je to bilo predviđeno samo za osobe koje dolaze iz zemalja članica EU. Na ovaj način nemačka vlada želi da izađe u susret ljudima koji osećaju bliske veze sa svojom zemljom porekla. Vlada ovu odluku opravdava stavom da su faktori poput znanja jezika, obrazovanja i privrženosti demokratiji važniji za integraciju od posjedovanja drugog pasoša.

7. Beneficije za gastarbajtere i radnike po ugovoru u DDR-u

Manje stroga pravila važe za ljude iz generacije takozvanih gastarbajtera, koji su u Zapadnu Nemačku došli između 1955. i 1972. godine, kao i za „radnike po ugovoru“, koji su stigli u bivšu DDR, odnosno Istočnu Nemačku. Ovim se odaje priznanje njihovom značajnom doprinosu razvoju Nemačke. Kao dokaz poznavanja jezika dovoljno je da se u svakodnevnom životu može lako sporazumevati na nemačkom. Osim toga, ne moraju da polažu test za državljanstvo.

8. Deca mogu brže da postanu nemci

Deca stranih roditelja dobijaju nemačko državljanstvo ako jedan roditelj legalno boravi u Nemačkoj duže od pet godina. Ranije je to bilo moguće tek nakon osam godina. Prema studijama, deca stranih korena uspešnija su u školi i na poslu ako su ranije dobila nemačko državljanstvo. Međutim, nova uredba se ne primenjuje retroaktivno. To znači da će korist imati samo deca rođena posle 27. juna 2024. godine.

Više o novom zakonu pročitajte OVDE.