Pomoći “vie chère” i energetski bonus i u 2024. godini

0

Porodice sa niskim primanjima moći će da nastave da primaju državnu pomoć za troškove života i energente i u 2024. Godini.

Produženje dodele ovih pomoći i sledeće godine odobrio je Savet Vlade Velikog vojvodstva, prema dogovoru sa tripartitnim koordinacionim odborom u martu 2023.

Ova državna pomoć se dodeljuje samo jednom godišnje. A, oni koji imaju pravo na naknadu za troškove života automatski imaju koristi od subvencije za energiju. Tako će porodica sa dvoje dece, koja ima maksimalni mesečni bruto prihod od 5.027,89 evra, imati pravo na naknadu troškova života od 2.891 evra i energetsku subvenciju od 350 evra.

Naknada za troškove života varira od minimalnog iznosa od 1.652 evra do maksimalnog iznosa od 3.304 evra. Energetska subvencija varira između 200 evra i 400 evra.

Ova energetska subvencija može se dodeliti i pojedinačno na osnovu raspona maksimalnog bruto mesečnog prihoda od 2.531,90 evra do 2.992,79 evra.

Država će takođe nastaviti da pokriva troškove energije preduzeća u zemlji.

Savet Vlade je takođe odobrio proširenje šeme podrške kompanijama posebno pogođenim porastom cena energije izazvanim ruskom invazijom na Ukrajinu. Umesto da se završi sledećeg juna, ova podrška se produžava još šest meseci, do kraja 2023. godine. Ove mere su takođe zadržane u okviru sporazuma tripartitnog koordinacionog odbora od 7. marta.