Širom Luksemburga raste epidemija velikog kašlja

0

Luksemburg je svedok neobičnog porasta slučajeva velikog kašlja. Za razliku od 18 slučajeva prijavljenih tokom 2023. godine, broj je već dostigao 86 slučajeva od 28. februara ove godine.

Veliki kašalj prijavljen u više škola u Velikom vojvodstvu. Neke škole posetila je i zdravstvene inspekcije. Među pogođenima, 56 je učenika i šest nastavnika. Veliki kašalj se pojavio u 35 škola širom Luksemburga, prvenstveno kod dece uzrasta od 10 do 14 godina.

U Luksemburgu su od velikog kašlja obolela uglavnom deca uzrasta od 10 do 14 godina. „To bi moglo biti zbog činjenice da se dopunska vakcina daje sa 5 godina, a sledeća tek sa 15 godina.

Inspektori su posetiti škole kako bi ponudili vakcinaciju kako bi se ublažilo dalje širenje veoma zarazne bakterijske respiratorne bolesti.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da iako je većina dece i odraslih vakcinisana protiv velikog kašlja, redovno je potrebna dopuna. Vakcinacija odmah nakon kontakta sa bolesnom osobom može sprečiti bolest.

Veliki kašalj je veoma zarazan, posebno u ranoj fazi. Bolest se dijagnostikuje PCR testiranjem, a lečenje uključuje antibiotike.

Ljudima koji imaju pitanja vezana za veliuki kašalj se savetuje da se obrate zdravstvenoj inspekciji na broj 247-85650.