Skoro 20% stranih rezidenata prijavilo se za glasanje na opštinskim izborima

0

 

19,8% državljana koji nisu iz Luksemburga a žive i rade u Velikom Vojvodstvu registrovalo se da bira svoje lokalne predstavnike na opštinskim izborima 11. juna.

Ukupno, 50.084 državljana koji nisu iz Luksemburga prijavilo se za glasanje na lokalnim izborima pokazuju brojke Ministarstva za porodična pitanja.
U 2017. godini, 22,8% državljana koji nisu iz Luksemburga prijavilo se za glasanje na opštinskim izborima.

Opština Bech imala je najveću stopu registracije, sa skoro polovina svih stranih stanovnika koji su se registrovali za glasanje na opštinskim izborima. Nasuprot tome, sa samo 13%, najniža stopa registracije stranaca zabeležena je opštini Parc Hosingen.

Podsećamo opšrinski izbori u Velikom vojvodstvu biće održani 11. juna 2023. godine.