Strožija kontrola na granicama Evropske Unije

0
Foto: pixabay

Na granicama EU primenjuju se nova šengenska pravila kontrole putnika zbog zaštite Unije od terorizma. Osim građana trećih zemalja, na granici će detaljno biti proveravani i građani EU, što će izazvati dodatna čekanja i gužve.

U dosadašnjoj praksi bilo je dovoljno da službenici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika proverom putnih dokumenata. Međutim, sada će se dokumenta proveravati u šengenskom sistemu informacija, Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.

Putnici moraju opravdati svrhu i uslove nameravanog boravka, kao i da imaju dovoljno sredstava za izdržavanje kako tokom trajanja nameravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje, za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito da pribave.

Za njima u dostupnim bazama podataka ne sme biti izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska i ne smeju predstavljati pretnju za javni poredak, međunarodnu bezbednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica EU.

Službenici granične policije Slovenije će, na primer, detaljno proveravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prelazu. Da bi se izbegle eventualne neprijatnosti, svim putnicima se savetuju da provere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u poslednje dve godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni, prenose mediji.

Ovo je potrebno da bi se uverili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka.

Putnici treba da provere i da li su njihova putna dokumenta važeća, kao i informacije o stanju na graničnim prelazima pre polaska na putovanje, zatim da izaberu prelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u delovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje.

 

ŠENGENSKI UGOVOR

Pet evropskih zemalja: Belgija, Francuska, Nemačka, Luksemburg i Holandija su 14. juna 1985. potpisale Sporazum na reci Mozel, pored Šengena, u Luksemburgu, koji je omogućio da državljani zemalja potpisnica mogu da se slobodno kreću u bilo kojoj drugoj državi potpisnici ne pokazujući bilo kakav dokument na granici (pasoš, lična karta).
Ono što je nama interesantno jeste da su punopravne članice Grčka (od 1992), Austrija (1995), Mađarska i Slovenija (2004), a da su ugovor potpisale, ali još nisu implementirane, Rumunija, Bugarska (od 2007) i Hrvatska (2013).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.