Unapredite svoje poslovanje, oglasite se na radiju Puls

0

Radio oglašavanje jedan je od najefikasnijih oblika oglašavanja, koji za mali ulog nudi široki doseg publike. Iskoristite prednosti radija i doprite do velikog broja slušaoca za najmanju cenu.

Zavisno od Vaših potreba i mogućnostima možemo Vam ponuditi osmišljenu i prilagođenu kampanju kako bi Vaš oglas na programu radija Puls došao do ciljane publike.

Uspeh Vaše kampanje je i naš uspeh. Upravo stoga, zajedno radimo na Vašoj promociji kroz razvoj ideje, planiranje dinamike emitovanja i uvođenje ličnih elemenata u oglas.

Pogodnosti oglašavanja na programu radija Puls su zaista brojne, od povoljnih paketa oglašavanja, samostalnog odabira pozicije i broja emitovanja, do fleksibilnih uslova plaćanja.

Javite nam se na:

  • marketing telefon: +352 691 502 102 ili
  • marketing mail: marketing@radiopuls.lu