Većina Luksemburžana podržava uvođenje novih ekoloških taksi

0

Istraživanje koje je sproveo Mouvement écologique u svetlu predhodnih izbora i potencijalne nove vlade otkrilo je da većina ljudi u Luksemburgu želi da nova vlada uvede nove takse za zaštitu životne sredine.

Skoro 70% ispitanika reklo je da se zalaže za poreske reforme koje bi dodatno opteretile ekološki štetno ponašanje stanovnika Velikog vojvodstva.

Više od 70% je bilo za to da vlada ukine subvencije za aktivnosti koje nisu ekološke. Kada je u pitanju preuzimanje lične odgovornosti, samo 45% je reklo da bi promenilo svoje ponašanje ako bi to pomoglo životnoj sredini.