Veliki porast seksualno prenosivih bolesti u Luksemburgu

0

 

Svakog dana se milion ljudi širom sveta zarazi polno prenosivim bolestima (STD), što predstavlja ogromnu pretnju za javno zdravlje.

U 2022. godini u Luksemburgu je otkriveno skoro četvrtina više polno prenosivih bolesti nego prethodne godine. Broj je porastao za 23,7% sa 1.755 u 2021. na 2.171 u 2022.

Prema Ministarstvu zdravlja, to je „uglavnom zbog povećanja slučajeva hlamidije“. Svake godine pred leto Ministarstvo zdravlja pokreće informativnu kampanju za podizanje svesti stanovništva, posebno mladih, o važnosti zaštite od polno prenosivih infekcija.

Slogan ovogodišnje kampanje je „Zaštita je dobra za nas“.

Od 8. maja, pored poruka objavljenih na društvenim mrežama, biće organizovani i događaji koji će ukazati na važnost testiranja i upotrebe kondoma.

Više informacija možete pronaći na sajtovima can www.sante.lu i www.safersex.lu.