Vlada uvodi nove beneficije za smanjenje troškova stanovanja

0

Premijer Velikog vojvodstva Luc Frieden (CSV) predstavio je nove planove za unapređenje građevinskog sektora i smanjenje troškova stanovanja u Luksemburgu.

Ministar za stanovanje Claude Meisch je nakon saveta Vlade naveo dodatne subvencije, poput povećanja subvencija za kiriju i državnih garancija. On je rekao i da će, kako bi se omogućilo većem broju ljudi da pristupe određenim beneficijama, kriterijumi podobnosti biti prošireni.

Država takođe planira da kupi 800 kuća sa privatnog tržišta koje će se izdavati po pristupačnim cenama. Ovo zahteva ulaganje od 480 miliona evra.

Skoro milijardu evra je namenjeno za realizaciju projekata pristupačne stambene izgradnje u naredne dve godine.