Za tri meseca 287 stečaja u Velikom vojvodtvu

0

 

Tokom prva tri meseca ove godine, broj stečajeva u Velikom vojvodstvu je veći za 5% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine (287 naspram 273).

Građevinski sektor je najviše pogođen u 1. kvartalu 2023. godine, kako u apsolutnim brojevima (sa 58 stečaja, odnosno +107,1% u odnosu na 1. kvartal 2022. godine), tako i u smislu gubitka posla (procenjeno na oko 325, tj. više). od 38% od ukupnog broja).

Trgovinska grana prati veoma blizu sa 55 stečajeva, ali je tamo situacija drugačija: broj stečajeva je stabilan u odnosu na 1. kvartal 2022. godine, a gubitak radnih mesta procenjuje se na manje od 50.

38 bankrota zabeleženo je u sektoru Horesca (+124% u odnosu na 1. kvartal 2022.), prvi privremeni podaci pokazuju da je izgubljeno oko 150 radnih mesta.