Državljani Srbije besplatno se leče i u Luksemburgu!

0

Građani Srbije, iako velika većina to ne zna, mogu da koriste usluge doktora besplatno prilikom putovanja u inostranstvo, ukoliko se radi o hitnim medicinskim uslugama.
Ova pogodnost je omogućena na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije, što vam može uštedeti poprilično novca, pošto se usluge u velikom broju zemalja papreno naplaćuju.

 

Uslov za besplatne preglede su dvojezična potvrda koju izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je osoba osigurana u Srbiji, na period od najduže 90 dana od dana izdavanja.

 

Da bi ostvarili pravo na lečenje u inostranstvu potrebno je da pre puta pribavite dvojezični obrazac ako putujete u zemlju s kojom imamo zakljuĉen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, odnosno da pribavite Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, ako putujete u zemlje s kojima nemamo takav sporazum.

Potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac izdaje isključivo Republički fond za zdravstveno osiguranje u mestu prebivališta. U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezični obrazac – troškove zdravstvene zaštite će namiriti RFZO, a ako je izdata pomenuta potvrda – RFZO će troškove refundirati, u celini ili delimično.

 

Države u kojima  građani Srbije mogu koristiti ove usluge su Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Makedonija, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Turska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Danska, Norveška, Francuska, Švedska i Švajcarska.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje pojašnjavaju da Hitna medicinska pomoć predstavlja neposredna trenutna medicinska pomoć koja se pruža da bi se izbeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje njegovog zdravlja ili smrt.

Pod hitnom pomoći smatra se medicinska pomoć koja se pruža u toku 12 sati od momenta prijema osigurane osobe da bi se izbegao očekivani nastanak hitnog medicinskog stanja. Hitnu zdravstvenu zaštitu u postupku ostvarivanja prava osiguranog iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju stručno-medicinski organi u postupku ostvarivanja prava – kažu u RFZO-u.

 

 

U Zavodu navode da se besplatne medicinske usluge u inostranstvu razlikuju od onih koje nude gotovo sve agencije za osiguranje u našoj zemlji, jer je paket usluga koji pokrivaju dobrovoljna osiguranja mnogo veći.

 

– Osigurani zaključuju osiguranje sa osiguravajućim društvima ili s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (dobrovoljno osiguranje) za vreme puta i boravka u inostranstvu uz izdavanjem polise osiguranja koja pokriva paket usluga u svakom konkretnom slučaju do ugovorenog nivoa pokrića pod uslovima osiguravajuće kuće, odnosno Republičkog fonda – navode u RFZO-u.

 

Šta vam je sve potrebno u svakoj od navedenih zemalja, naziv obrasca, kao i u kojoj instituciji u inostranstvu se predaju dokumenta, možete saznati ovde

 

 

O kompletnoj proceduri koju treba da ispunite i šta sve treba da uradite pre nego što krenete na put, detalje vidite ovde.

Izvor:Telegraf.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.