Izbori za novi Evropski parlament od 6. do 9. juna 2024

0

Ambasadori 27 zemalja Evropske unije odlučili su da će sledeći izbori za Evropski parlament biti održani od 6. do 9. juna 2024, objavilo je švedsko predsedništvo Saveta EU.

Evropski parlament ima 705 predstavnika koji se biraju u 27 država članica. Za 705 poslanika Evropskog parlamenta glasaće više od 400 miliona građana EU.

Svaka država članica daje određeni broj predstavnika prema veličini stanovništva, s tim da su manje države relativno zastupljenije nego što bi imale da se strogo uzima broj stanovnika. To znači da je u manjim zemljama potrebno manje glasova za izbor jednog predstavnika nego u većim državama članicama.

Nijedna država članica nema manje od šest predstavnika, što je najmanje Malta, Luksemburg i Kipar, a nijedna ne može imati više od 96, koliko ima Nemačka.

Izbori se održavaju u periodu od četiri dana, jer neke zemlje tradicionalno ne glasaju nedeljom kao većina, kao Holandija, na primer, holanđeni izlaze na izbore četvrtkom. U Slovačkoj i na Malti su izbori subotom.

Izbori 2024. biće prvi evropski izbori bez Britanije koja je izašla iz EU 2020. godine.