Luksemburg među najmanje zaduženim zemljama Evrozone

0

Javni dug zemalja Evrozone je na kraju četvrtog tromesečja 2023. godine pao sa 89,9 odsto u prethodnom kvartalu na 88,6 odsto, objavio je Evrostat.

U Evropskoj uniji je javni dug na kraju četvrtog kvartala 2023. iznosio 81,7 odsto BDP-a, što predstavlja smanjenje za 0,7 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal.

U odnosu na četvrti kvartal 2022. javni dug Evrozone je smanjen za 2,2 odsto, a javni dug Evropske unije za 1,7 odsto. Najveći deo javnog duga u četvrtom kvartalu 2023. su činile obveznice, konkretno 83,4 odsto u Evrozoni i 82,9 odsto u Evropskoj uniji.

Najzaduženija zemlja Evropske unije na kraju četvrtog tromesečja EU bila je Grčka sa dugom od 161,9 odsto BDP-a, iza nje je Italija sa dugom od 137,3 odsto BDP-a, kao i Francuska sa dugom od 110,6 odsto BDP-a.

Nasuprot tome, najmanje zadužena zemlja Evrozone je Estonija sa dugom od 19,6 odsto BDP-a, sledi Bugarska sa dugom od 23,1 odsto BDP-a i Luksemburg sa 25,7 odsto BDP-a.