Od 1. jula novo povećanje na platnim listama

0

 

Novi paket poreskih mera upravo je usvojen u Poslaničkom domu ovog četvrtka popodne i posebno predviđa uspostavljanje poreskog kredita.

Sada je zvanično – od ove subote, 1. jula, na vaše platne liste će se dodati „ekonomski poreski kredit“. Konkretno, ovo je poreski kredit koji omogućava kompenzaciju ekvivalenta dve indeksne zagrade. Poslodavac će ga isplaćivati mesečno, nakon prve uplate u julu koja pokriva mesece koji su već protekli u 2023.

Ako ste mlada osoba bez braka i dece, čija bruto mesečna plata iznosi 3.009,92 evra, imaćete koristi od smanjenja poreza od 245 evra u 2023. godini zahvaljujući novom poreskom kreditu. Ovaj iznos će se povećati na 285 evra u 2024. nakon prilagođavanje skale.

Za bruto godišnju platu od 60.000 evra dobitak će biti 525 evra u 2023. i 705 evra u 2024. godini.

Porodica sa jednim detetom, u kojoj jedan od roditelja zarađuje 3.750 evra bruto mesečno, a drugi 3.000 evra bruto, imaće dobit od 620 evra u 2023. i 645 evra u 2024. godini.

Što se tiče samohranih roditelja sa bruto godišnjim prihodom od 50.000 evra, oni će 2023. dobiti 450 evra, a 2024. godine 755 evra.

Ovaj ekonomski poreski kredit ima za cilj da ispravi činjenicu da poslednjih sedam indeksnih zagrada nije bilo predmet poreskih promena, prebacujući poreske obveznike u gornje zagrade.

Od 2024. godine ova mera će biti zamenjena trajnim prilagođavanjem poreske skale na 2,5 zagrade.

Nekretnine: odbitna kamata

Pored ovih zakonskih poreskih mera, u regulatornu proceduru su dostavljeni nacrti Velikovojvodskih propisa u cilju podizanja gornje granice zaduženja za kamate na hipoteke, što je još jedna mera preduzeta u okviru paketa solidarnosti.

Čim budu usvojene, ove izmene će omogućiti paru sa dvoje dece i hipotekom da ostvari dobit od 2.460 evra ove godine i 2.580 evra sledeće godine, zahvaljujući odbitku odbitne kamate na hipoteke.

Plafon za ovu odbitnu kamatu povećaće se sa četiri puta 2.000 evra na četiri puta 3.000 evra.

Navedeni predlog zakona uključuje i retroaktivno povećanje od 1. januara 2023. godine na 75 odsto oslobođenog dela neto prihoda od zakupnine od socijalnog stanovanja, čime se obezbeđuje dodatna podrška domaćinstvima sa niskim primanjima. Pored toga, predviđa uvođenje poreskog kredita koji je komplementaran posebnim poreskim kreditima za samozaposlene, zaposlene i penzionere, kako bi se socijalno nadoknadio porez na ugljenik.