Više od 800 opasnih kriminalnih mreža deluje u EU

0

U Evropskoj uniji najveću pretnju predstavlja 821 dobro organizovana kriminalna grupa, koje su se specijalizovale za teška krivična dela, saopštila je evropska policijska agencija Europol.

U izveštaju o kriminalnim mrežama koje predstavljaju najveću opasnost u EU, Europol je detaljno opisao kako su te grupe organizovane, kojim se kriminalnim delatnostima bave kao i kako i gde su aktivne.

Sastavljanje izveštaja i aktivnosti Eurpola u tom smeru snažno je podstakla Belgija, koja predsedava EU. Navodi se da će izveštaj biti važan instrument za subijanje organizovanog kriminala, kao jednog jednog od prioriteta u akcionom planu koji je nedavno  predstavila Evropska komisija.

Izvršna direktorka Europola Katrin de Bole rekla je da kriminal cveta u tajnosti, ali da se to sada menja. “Izveštaj Europola je najobimnija studija o ključnim kriminalnim mrežama na evropskom nivou. Zahvaljujući saradnji svih članica EU i 17 zemalja partnera Europola bacamo svetlo na najopasnije kriminalne mreže u EU”, rekla je De Bole.

Sve zemlje koje su pomogle u sastavljanju studije doprinele su svojim nacionalnim podacima o najopasnijim grupama organizovanog kriminala u Evropi, sa ekstenzivnim informacijama o njihovim aktivnostima.

Identifikovana 821 grupa koje se smatraju posebno opasnim okuplja više od 25.000 pojedinaca, a njihovi zločini sežu od trgovine drogama, trgovine i krijumčarenja ljudi, pa do imovinskih delikata i drugih teških krivičnih dela.

Najopasnije grupe imaju četiri zajedničke karakteristike.

To su agilnost, odnosno sposobnost da svoje aktivnosti prilagode promenjenim okolnostima i sposobnost infiltracije i zloupotrebe legalnih poslovnih struktura.

Zatim prekogranični kriminal i članovi iz različitih zemalja. Navedena 821 grupa u svoj članstvu ima državljane 112 zemalja.

Treća osobina je snažna kontrola i usredsređenost i to da se uglavnom specijaliziraju za jedan vid kriminala.

I konačno, karakteristika je i destruktivnost, odnosno koruptivna praksa koja nanosi EU ogromnu materijalnu štetu.

Za gotovo polovinu tih kriminalnih mreža glavna su aktivnost narkotici. Od tih grupa 70% nastoji da podmiti i policiju i pravosuđe, a 68% u svojim aktivnostima redovno pribegava nasilju i zastrašivanju.

Evropski komesar za pravosuđe Didje Rejnders ocenio je da će istraživanje Europola snažno uticati na pravosudne sisteme i vladavinu prava širom EU.

Rejnders je dodao da Evropska komisija zato podržati predlog da se u EU formira nova pravosudna mreža čije bi sedište bilo pri Eurodžastu, i koja bi bila fokusirana na organizovani kriminal i “visokopozicionirane mete”.

Izvor: Dnevni evropski servis