Čuvajte dobro da biste manje bacali

0

Nacionalna kampanja protiv rasipanja hrane je ponovo pokrenuta, sa fokusom na organizovanju frižidera radi boljeg očuvanja hrane.

Ministarstvo poljoprivrede obnavlja kampanju podizanja svesti o rasipanju hrane, pokrenutu 2016. godine, sa ciljem da podseti ljude na prave akcije za smanjenje otpada. Ova kampanja, zasnovana na osam zlatnih pravila, ističe pravilo broj četiri ove godine: kako pravilno organizovati frižider da bi različita hrana trajala što je duže moguće.

U frižideru postoje različite temperaturne zone. Postoje posebno dobra mesta za određenu hranu, na primer u odeljku za povrće ili na vratima. Podesite temperaturu vašeg frižidera na maksimalno 5 °C za srednju oblast, na višim temperaturama mogu se razviti štetne bakterije.

Ostatke držite u frižideru u providnim posudama i stavite napred da ih ne zaboravite i pojedite u roku od tri dana.

Za kvarljivu hranu koristite princip: prvi ušao – prvi izašao. Stavite starije proizvode napred, a onaj koji ste upravo kupili pozadi. Frižider se mora održavati čistim da se u njemu ne nakupljaju bakterije. Ovi mikroorganizmi ulaze u frižider sa povrćem ili mesom i tamo se mogu razmnožavati. Zato frižider treba da čistite jednom mesečno.

Tokom cele godine putujuća izložba „antigaspi“ putuje kroz gradove, zaustavljajući se u zainteresovanim školama i udruženjima. Tamo se govori o osam zlatnih pravila koja razotkrivaju poreklo i posledice otpada, a istovremeno predlažu rešenja da se ono što je više moguće izbegne.

U praksi, izložbena ruta se sastoji od nekoliko interaktivnih stanica: planiranje menija, pametna kupovina hrane, pravilno skladištenje, tačna interpretacija roka trajanja i kreativna ponovna upotreba kulinarskih ostataka.

Ova izložba je uglavnom namenjena učenicima osnovnih škola u ciklusu 3 i 4, kao zabavno edukativno sredstvo za nastavnike i pomoćno osoblje. Takođe je dostupan udruženjima i kompanijama aktivnim u podizanju svesti o borbi protiv otpada.

Više informacija o ovoj kampanji pronađite na sajtu antigaspi.lu.