Luksemburg u top 10 po broju psihijatara

0

Luksemburg je na osmom mestu u Evropskoj uniji po broju psihijatara u odnosu na njenu populaciju, sa 22 psihijatra na 100.000 stanovnika u 2016. godini.

Ovaj iznos je porastao za dva od 2011. godine, prema najnovijim podacima Eurostata.

Broj psihijatara procenjuje se na oko 90.000 u EU, izuzev Češke, Mađarske i Slovačke, za koje najnovije brojke nisu dostupne.

“Ovo predstavlja povećanje od oko 4.000 psihijatara od 2011. do 2016. godine”, rekla je evropska statistička kancelarija.

Zemlje EU sa najvećim brojem psihijatara bile su Nemačka (27 na 100.000 stanovnika), zatim Finska (24), Švedska, Grčka, Francuska, Holandija i Litvanija (sve blizu 23 na 100.000 stanovnika). Bugarska (osam na 100.000 stanovnika), Poljska (9), Malta i Španija (i blizu 10) računaju najniži broj psihijatara u odnosu na veličinu njihove populacije.

U periodu od 2011. do 2016. godine, broj psihijatara na 100.000 stanovnika najviše je porastao u Grčkoj (sa 17 na 23), a najmanji je u Irskoj (sa 24 na 18).

Švajcarska broji 51 psihijatra na 100.000 stanovnika, Lihtenštajn 34, Island 26 i Norveška 24.

Dalji podaci iz Eurostata pokazuju da je 7% stanovništva EU prijavilo hroničnu depresiju u 2014. godini.

Četiri procenta svih smrtnih slučajeva u EU rezultat je mentalnih poremećaja i ponašanja u 2015. godini. A 14% svih bolničkih kreveta u EU bili su kreveti psihijatrijske nege 2015. godine.

“Poremećaji mentalnog poremećaja i poremećaja ponašanja uključuju, na primer, demencije (hronične ili uporne mentalne poremećaje karakterišu poremećaj pamćenja, promena ličnosti i poremećaj obrazloženja), šizofrenija i poremećaji pod uticajem na životni stil (kao što su upotreba alkohola ili zavisnost od droga)”, objašnjava Eurostat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.