Luksemburška policija će od sledeće godine koristiti kamere za telo

0

Prema studiji u SAD, upotreba telesnih kamera povećava efikasnost rada policije za četiri do šest procenata.

Ova povećana efikasnost se pripisuje boljoj optimizaciji policijskog rada, jer kamere pomažu da se skrati vreme potrebno za rešavanje zločina i premesti u fazu krivičnog gonjenja. Takođe ubrzava vreme odgovora policije.

Snimci luksemburške policije mogu se, uz odobrenje direktora policije, koristiti za analizu policijskih operacija i za internu obuku.

Vlada je započela potragu za dobavljačima kamera koje će koristiti luksemburška policija.